باتومی

موقعیت: 1 Ninoshvili St, Batumi 6000, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: 1 Lech and Maria Kaczynski St, Batumi, Georgia
نوع: هتل
موقعیت:
نوع: هتل
موقعیت: <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d11927.91417704569!2d41.6082701!3d41.6345952!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x406785e0aa6c9e51%3A0xa312575831454f3f!2sHotel%20Corner%20Inn!5e0!3m2!1sen!2s!4v1699102936404!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
نوع: هتل
موقعیت: 3 Lech and Maria Kachinski, 6010 Batumi, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: Angisa Street 36A, 6000 Batumi, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: Airport Settlement 124 Batumi, 0422, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: Gogolis shesaxvevi N3, 6010 Batumi, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: 32a Angisa St, Batumi, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: 148 Airport Hwy, Batumi, Georgia
نوع: هتل
موقعیت: Tsikhisdziri, 6200 Batumi, Georgia
نوع: هتل

توضیحات


بیشتر...

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید


فیلترها
درجه هتل

نوع اقامتگاه

مرتب‌سازی بر اساس