کوالالامپور
شروع قیمت از:
61.390.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 24 اسفند تا 02 فروردین
Salam Air
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD(NO WINDOW)
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
61,390,000 ریال
یک تخته
68,890,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
64,390,000 ریال
یک تخته
74,290,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
64,890,000 ریال
یک تخته
75,390,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR ROOM
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
72,290,000 ریال
یک تخته
90,090,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
79,790,000 ریال
یک تخته
105,090,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
81,190,000 ریال
یک تخته
107,890,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید