کوالالامپور
شروع قیمت از:
57.690.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 29 اسفند تا 06 فروردین
Salam Air
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD(NO WINDOW)
دو تخته (هر نفر)
57,690,000 دلار
یک تخته
62,890,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
59,390,000 دلار
یک تخته
66,790,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
60,690,000 دلار
یک تخته
68,790,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
62,290,000 دلار
یک تخته
71,790,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
63,090,000 دلار
یک تخته
73,490,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR ROOM
دو تخته (هر نفر)
63,090,000 دلار
یک تخته
73,490,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
63,590,000 دلار
یک تخته
74,490,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR ROOM
دو تخته (هر نفر)
66,390,000 دلار
یک تخته
80,190,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
67,790,000 دلار
یک تخته
82,990,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
71,890,000 دلار
یک تخته
91,090,000 دلار
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید